Aici este centrul istoric al Sibiului, prima dată menţionat în 1411 ca piaţă de cereale. Piaţa exista din anul 1366 odată cu finalizarea celei de-a 3-a centuri de fortificaţii a oraşului. Începând din sec. XVI Piaţa Mare a devenit centrul vechii cetăţi. Timp de sute de ani a fost denumită Der Grosse Ring sau Grosser Platz, în perioada interbelică s-a numit Piaţa Regele Ferdinand, comuniştii au denumit-o Piaţa Republicii, iar din 1990 s-a revenit la denumirea originală.
Latura nordică a fost formată în prima fază, prin construcţia în 1466 a clădirii Breslei Croitorilor şi a altor case medievale, pentru că între anii 1726-1733 să se ridice edificiile bisericii iezuite şi a seminarului aferent (azi casă parohială romano-catolică). Pe latura vestică, pe locul a două case, dintre care una avea loggii, s-a construit Palatul Brukenthal.
În cursul evului mediu, în piaţă se desfăşurau cele mai importante evenimente legate de viaţa cotidiană a oraşului, cum ar fi adunările publice şi execuţiile. Aici este menţionată în anul 1538 existenţa unei fântâni, iar în anul 1550 se aşează stâlpul infamiei în partea de est a pieţei, încoronat de statuia lui Roland. O spânzurătoare era amplasată în faţa actualei case cu nr. 15, aceasta fiind înlăturată abia în anul 1783.
În faţa casei Haller (nr. 10) se ridica clădirea gărzii. Între 1724 şi 1757, în această piaţă a fost amplasată o “cuşcă pentru nebuni”, în care erau expuşi în timpul zilei cei care tulburau noaptea liniştea publică.
Din anul 1734 Piaţa Mare a fost dominată de statuia lui Nepomuk, ridicată de comandantul oraşului, generalul Wallis. În anul 1948, statuia lui Nepomuk a fost mutată într-o curte, fântâna cu grilaj metalic a fost demolată, iar partea centrală a pieţei a fost transformată într-un rondou de flori. Abia în anul 1984 s-a desfiinţat parcul implantat în mod nefericit în piaţa centrală a unui oraş de factură medievală, iar în anul 1986 s-a ridicat statuia cărturarului Gheorghe Lazăr, realizată de sculptorul Radu Aftenie.
De menţionat ‘ochii oraşului’ cum sunt cunoscute ferestrele din acoperişuri, care aici se pot observa cel mai bine.

MAI MULTE DETALII AICI

Alege un obiectiv: