Galeria de Arta Europeană
Galeria de Arta Europeană are la bază colecţia de pictură europeană a Baronului Samuel von Brukenthal, care deţine un număr de aproximativ 1200 opere ale principalelor şcoli de pictură europeană din secolele XV-XVIII.

Şcoala flamandă şi olandeză este reprezentată prin mari şi mici maeştri formaţi în renumitele centre de pictură de la Anvers, Bruxelles, Gant, Bruges, Amsterdam, Leida, Utrecht.

Şcoala germană şi austriacă, cuprinzând peste 430 de tablouri, etalează, alături de nume ilustre ale Renaşterii germane târzii precum Lucas Cranach cel Bătrân sau Schwab von Wertinger, numeroase opere ale unor pictori ai secolelor XVII-XVIII

Şcoala italiană, deşi ilustrată printr-un număr relativ mic de opere în raport cu celelalte şcoli (în jur de 200 de pânze), are o pondere importantă prin prezenţa unor lucrări ale cunoscuţilor artişti: Alessandro Botticelli, Tullio Lombardo, Tiziano Vecellio, Paris Bordone, Sebastiano Ricci, Alessandro Magnasco. Reprezentative rămân şcolile: veneţiană, genoveză şi napoletană.

Cabinetul de stampe

Capodopere ale gravurii europene, prezente în colecţia Brukenthal sunt semnate de Albrecht Dűrer, Marcantonio Raimondi, Agostino Carracci, Hendrick Goltzius, Egidius Sadeler, Boetius şi Schelte Bolswert, Cornelis Galle, Lucas Vorsterman, Jan Saenredam, Cornelis Bloemaert, Jacques Callot, Antoine Masson, Claude Mellan, Robert Nanteuil, Giambattista Piranesi, Giovanni Battista Tiepolo. Colecţia de gravură europeană a fost completată în 1834, cu 160 de stampe, achiziţionate de la pictorul Franz Neuhauser, urmate în cursul secolelor XIX-XX cu alte achiziţii şi donaţii.Colecţia de grafică transilvăneană, ce întruneşte peste 3000 de desene, acuarele şi gravuri este o importantă sursă de documentare referitoare la evenimentele istorice şi culturale ale Transilvaniei din secolele XVIII-XIX. Importante achiziţii şi donaţii din a doua jumătate a secolului XX, au completat colecţia de stampe cu lucrări ale maeştrilor artei româneşti, cum sunt Theodor Aman, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza. De asemenea s-a înregistrat un important fond de desene şi gravuri ale artiştilor contemporani.

Galeria de Artă Românească

Colecţia de artă naţională îşi are originile în lucrările achiziţionate de curatorii Muzeului Brukenthal din secolul al XIX-lea, care s-au arătat interesaţi şi de realizările artistice locale. Ea cuprinde piese de pictură, grafică, sculptură, mobilier, argintărie, poţelan, sticlărie etc. din secolul al XV-lea până în perioada contemporană. Dintre autori amintim pe: Franz Neuhauser, Theodor Benedikt Sockl, Theodor Glatz, Heinrich Trenk, Mişu Popp, Carl Dörschlag, Arthur Coulin, Robert Wellmann, Fritz Schullerus, Octavian Smigelschi, Emerich Tamás, Friedrich Miess, Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady, Alexandru Ciucurencu, Hans Mattis Teutsch şi Corneliu Baba

Colecţia de artă decorativă

Muzeul Brukenthal deţine o importanta colecţie de artă decorativă care cuprinde altare, sculpturi, argintărie laică şi de cult (secolele XV-XVIII), sticărie, covoare orientale şi mobilier, piese de o valoare artistică deosebită, ale căror stil şi tehnică probează apartenenţa lor la spaţiul central-european.

Biblioteca Brukenthal

Fondului de carte achiziţionat de Baronul Brukenthal (15.972 volume), i s-au adăugat pe parcursul anilor alte colecţii, printre care: Biblioteca capelei (înglobată în 1879), fondată încă în secolul al XIV-lea, care cuprindea biblioteca mănăstirii dominicane şi bibliotecile unor patricieni sibieni. Prin această fuzionare, numărul incunabulelor a crescut de la 76 la 356. Ulterior, biblioteca a înglobat şi fondul de carte al Capitlului evanghelic, al Academiei de drept şi o serie de donaţii de la particulari, şi instituţii ştiinţifice din ţară şi străinătate. Numărul total al volumelor atinge circa 280000, din care 442 titluri reprezintă incunabule grupate în 382 volume.

UNDE SE AFLĂ:

ALBUM FOTO:

INFO UTILE:

ADRESA: Piaţa Mare Nr. 4-5

TEL: +40 269 217 691

E-MAIL: -

WEB: http://www.brukenthalmuseum.ro

PROGRAM: Miercuri - Duminică / Wednesday - Sunday: 09:00-17:00
Luni, Marţi închis./ Monday, Tuesday closed
Casa se închide la 16:15 / Last ticket: 4:15 p.m.

TARIF:
Palatul Brukenthal, Galeria de Artă Europeană: 20 lei
Galeria de Artă Românească: 12 lei

SCRIE UN COMENTARIU:

Comentarii

Klaus Bäumler @ 16/05/2020, 16:32
Messieursdames,
eine Frage: 1911/12 sollte ein Jan van Eyk Gemälde verkauft werden, um eine Moderne Galerie zu schaffen. Ist dieser Verkauf tatsächlich erfolgt? Vgl Karpaten, 1912
Besten Dank für Ihre Antwort
Klaus Bäumler
80539 München

Comentarii

mb @ 12/08/2018, 8:30
Unfortunately, the museum is closed every Monday and Tuesday

Comentarii

Andrea @ 11/08/2018, 18:10
Dear Sirs,
to organize at the best a tour of Transylvania with my friends, I need to know if the Brukenthal museum is open tuesday August 28th.
Thank you for your reply.
Andrea